Roder HTS Structures

RÖDER Familjehistoria

Familjenamnet Röder har 50 års erfarenhet inom tältindustrin, från pionjärtiden för Heinrich Röder 1959 med uthyrning av tält med trästomme till dagens högkapacitetsproduktion och globala distribution av moderna, modulära tillfälliga struktursystem.

Det nya familjeägda företaget RÖDER HTS HÖCKER GmbH har idag en marknadsledande position inom design och konstruktion av temporära tältstruktursystem och leds av sonen till Heinrich Röder, VD Heinz Röder, som startade sitt nya företag 2001 och säkerställde att familjetraditionen fortsätter till nästa generation.

En kort historik om Röder-familjens insatser inom sektorn för temporära byggnadsstrukturer:

1959       Röder-familjens tältverksamhet började med uthyrning av tält med trästomme och canvasduk för användning som företagets egna uthyrningssortiment.

1961       Röders familjeföretag expanderar inom marknaden för försäljning av tält som nu erbjuds till andra tältuthyrningsföretag.

1965       Företagets tidiga produktsortiment utvecklas med införandet av stål som används som huvudsakligt material för stomkomponenterna, istället för trä som användes tidigare.

1975       Utvecklingen och tillgången på extruderat aluminium, kombinerat med den betydande viktminskning som aluminium erbjuder jämfört med stål, visade sig vara ett mera användarvänligt material för användning i konstruktionen för de modulära tältsystemen. Användningen av extruderat aluminium erbjöd ytterligare en fördel via integrerade kanaler som möjliggjorde en betydande designförbättring genom användning av ”keder”-kanalerna för säkring av tak- och väggtäckning via keder-fixeringssystemet, vilket gjorde den nya designen till ett verkligt modulärt system.

1978       Den nya aluminiumstommen med keder-kanalsystemet tillsammans med ett ständigt växande utbud av tältdesigner blev snart en framgång för Röders familjeföretag. För att möta och utnyttja en ständigt växande efterfrågan på produkterna, öppnade familjen Röder en ny fabrik som var särskilt anpassad för masstillverkning av tältsystem. Fabriken låg i familjen Röders hemstad Wolferborn, i Büdingen, Tyskland.

1984       Kontinuerlig produktutveckling gjorde det möjligt för Röders familjeföretag att utmärka sig som en viktig aktör med en marknadsledande position. En fokusering på utvecklingsprogrammet ledde till design, tillverkning och lansering av världens första tvåvåningstält, som var fullständigt nedmonterbart – som idag återfinns inom flera användningsområden över hela världen.

1992       Heinz och Edwin Röder introducerar familjeföretaget RÖDER AG på den tyska börsmarknaden.

1993       Det huvudsakliga aktieägarskapet av företaget RÖDER AG tas över av Klöckner & Co AG. Vid denna tidpunkt överlämnar familjen Röder sitt ägande av företaget.

1994       Heinz Röder avslutar överlämnandet av företaget till Klöckner & Co AG och lämnar RÖDER AG.

2001       Efter sju års verksamhet inom andra affärsintressen, grundar Heinz Röder sitt nya specialiserade tillverkningsföretag inom marknaden för tillfälliga strukturer, RÖDER HTS High Tech Structures KG, återigen baserat i Wolferborn, Büdingen, Tyskland.

2002       RÖDER HTS KG öppnar sina första försäljningskontor i Storbritannien och Frankrike.

2003       RÖDER HTS KG öppnar ett försäljningskontor för Mellanösternregionen.

2004       RÖDER HTS KG köper upp konkurrentföretaget HÖCKER STRUCTURES, Bad Salzuflen, Tyskland. Det strategiska övertagandet av HÖCKER STRUCTURES öppnade nya marknader och lade till nya produktsortiment i produktportföljen som RÖDER HTS KG erbjöd vid denna tidpunkt.

2005       RÖDER HTS KG och HÖCKER GmbH går samman och bildar en företagsenhet under namnet RÖDER HTS HÖCKER GmbH. Samma år förenades RÖDER HTS och HÖCKER STRUCTURES tillverkningsanläggningar under samma tak i en helt ny toppmodern huvudkontors- och tillverkningsanläggning på 42 000 m² i Kefenrod, Tyskland.

2006       RÖDER HTS HÖCKER GmbH öppnar ett försäljningskontor i Singapore.

2007       RÖDER HTS HÖCKER GmbH öppnar strategiska försäljningskontor i Ryssland och Indien.

2008       RÖDER HTS HÖCKER GmbH presenterar ett nytt sortiment av tältsystem som är designade för att vara fullständigt kompatibla med andra typer av tält som tillhandahålls av andra tillverkare.

2009       Familjen Röder firar 50 år inom tältindustrin på 2009 RÖDER HTS HÖCKER GmbH TENT-EXPO-mässan. Samma år lanseras den patentskyddande kol-/legeringshybridstomstrukturen.

2010       Officiell lansering av det patentskyddade kol-/legeringshybridstomstruktursystemet – världens första lättviktsteknik för modulära tält med fri spännvidd.

2011       Familjeföretaget RÖDER HTS HÖCKER GmbH representeras i 32 länder över hela världen. Företaget offentliggör förvärvet av 22 000 m² mark bredvid den befintliga tillverkningsanläggningen på 42 000 m² – den nya tomten kommer att tillhandahålla tillräckligt extra utrymme för framtida expansion. Dem första fasen är planerad för slutförande i oktober 2011 med uppförandet av en tillverkningsanläggning på 2 600 m² för toppmoderna PVC-tältdukar.