Roder HTS Structures

Sportstrukturer

MULTI-SPORTSTRUKTURER från RÖDER HTS HÖCKER omfattar ett utbud av tillfälliga och permanenta modulära byggnadslösningar som är designade för en mängd olika sportanvändningsområden, vilket möjliggör upprätthållande av fält- och bansportverksamhet under hela året, oavsett årstid.

Strukturerna är tillgängliga i obegränsade längder och följande standardspännvidder: 10 m, 15 m, 18 m, 20 m, 25 m, 30 m 37 m och 40 m – för enkel navigering, är dessa standardstrukturstorlekar indelade i små, medelstora och stora multisportstrukturer.  Utöver vårt standardsortiment med storlekar, kan våra förhandstillverkade multisportbyggnader utformas för att uppfylla kundens exakta platsspecifika krav. Exempelvis kan detta gälla att uppfylla lokala planeringskontrollkrav för specifika vind- eller snöbelastningar eller specifika bredder och längder, tillsammans med variabla tak- och ryggåshöjder för att uppfylla de flesta krav för sporter i slutna utrymmen.

Multisportstrukturer erbjuder två olika alternativ för taktäckningen: kunderna kan välja mellan standardtaksystemet med sträckt tyg i ett enkelt lager eller det uppblåsbara och energieffektiva THERMO-taksystemet.  Båda taksystemen är tillverkade i ett robust och mycket hållbart PVC-material som gör det möjligt för naturligt ljus att överföras genom det genomskinliga arkitektoniska takmembranet och därmed hålla belysningskostnaderna nere, eftersom belysningskostnaderna under dagtid minimeras.

Alla multisportstrukturer är tillgängliga med ett omfattande sortiment av oisolerade och fullständigt isolerade väggbeklädnadsalternativ såväl som tillbehörsprodukter som inkluderar ingångsdörrar för fotgängare och fordon, interna separerande väggar, belysningssystem som kan konfigureras för optimalt utnyttjande av tillgängligt naturligt ljus, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HV/AC).

I jämförelse med traditionella byggnadsmetoder, erbjuder RÖDER HTS HÖCKERS modulära multisportstrukturer en mängd fördelar som inte bör förbises. Här ingår betydande kostnadsbesparingar med garanterade fasta övergripande projektkostnader, korta produktionstider och snabba installationstider. Dessutom, till skillnad från konventionella byggnader, är våra strukturer fullständigt nedmonterbara och kan därför säljas vidare, konfigureras om, byggas ut eller flyttas och återanvändas inom en mängd olika användningsområden vid ett senare tillfälle.

Med en väl tilltagen livstid på 20 år eller längre, tillhandahåller multisportstrukturerna en långtidsinvestering som är väl investerade pengar. Spara tid och minimera kostnaderna med ett innovativt förhandstillverkat multisportstruktursystem från RÖDER HTS HÖCKER.

Ta nästa steg och kontakta ossmed dina specifika krav idag.