Roder HTS Structures

Strukturer i HOECKERS F-SORTIMENT

Paviljongstruktursystemen från HOECKERS F-SORTIMENT tillhandahåller stommen för din framgång.  Det mycket mångsidiga och samtidigt innovativa F-SORTIMENTET med tillfälliga struktursystem har utvecklats till en av de ledande typerna med fri spännvidd inom sin klass.

Denna långa historia och kontinuerliga förbättring har lett till att tältsystemen från F-SORTIMENTET har kommit att bli det populäraste strukturvalet för många av världens ledande evenemangs- och utställningsföretag. Idag är F-SORTIMENTET tillgängligt i en mängd olika former, designer och kombinationer, vilket gör det möjligt för systemet att uppfylla de ständigt föränderliga marknadskraven.

F-SORTIMENTETS strukturer är tillgängliga i flera olika modulära former och storlekar från 10,00 m – 60,00 m fri spännvidd, med olika takhöjder från 2,66 m till 6,00 m. Oavsett om du behöver en struktur med “A”-stomme av standardtyp eller en struktur med svängd takform, högspetsigt tak eller flersidig design, kommer du att hitta din lösning inom det omfattande paviljongutbudet i F-SORTIMENTET.

I likhet med alla andra HOECKER-strukturer, tillverkas tältsystemen i F-SORTIMENTET i enlighet med rigorösa kvalitetskontroller och med hjälp av de allra modernaste CNC-tillverkningsteknikerna (Computer Numerically Controlled), vilket säkerställer högsta möjliga grad av precision och kontinuitet för produkten.  Alla strukturkomponenter tillverkas av europeiska råmaterial av högsta möjliga kvalitet, vilket ger en hållbar, högkvalitativ slutprodukt i världsklass, byggd till perfektion och för att hålla länge.

Alla strukturer med fri spännvidd i HOECKER F-SORTIMENTET kan förbättras ytterligare med integrering av en av våra många användarvändliga och kostnadseffektiva tillbehörsprodukter. Här ingår: höga spetsiga tak, genomskinliga tak- och gavelsektioner, ABS- och glasväggsystem, enkel- och dubbeldörrenheter, stål- eller kassettgolvsystem, belysning, beklädnad och mycket mera.

Ta nästa steg och kontakta oss med dina specifika krav idag.