Roder HTS Structures

Säkerhet

Säkerhetspolicy

Denna säkerhetspolicy beskriver hur RÖDER HTS HÖCKER GmbH använder och skyddar all information som du ger RÖDER HTS HÖCKER GmbH tillgång till när du använder denna webbsida.

RÖDER HTS HÖCKER GmbH strävar alltid efter att säkerställa att din personliga information skyddas. Om vi skulle be dig att uppge särskild information som kan användas för att identifiera dig när du använder denna webbplats, kan du känna dig trygg i vetskapen om att informationen endast kommer att användas i enlighet med denna säkerhetspolicy. RÖDER HTS HÖCKER GmbH kan ändra denna säkerhetspolicy då och då genom att uppdatera denna sida. Du bör besöka sidan med jämna mellanrum för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar. Denna policy trädde i kraft 20 augusti 2010.

Vad vi samlar in:

 1. Namn och befattning.
 2. Kontaktinformation, inklusive e-postadress.
 3. Demografisk information som postnummer, preferenser och intressen.
 4. Annan information som är relevant för kundundersökningar och/eller erbjudanden.

Vad vi gör med information som vi samlar in:

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och tillhandahålla en bättre service och i synnerhet av följande anledningar:

 1. Upprätthållande av interna register.
 2. Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster.
 3. Det kan hända att vi regelbundet skickar ut marknadsföringsrelaterade meddelanden om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror kan vara av intresse för dig till den e-postadress du har gett oss.
 4. Ibland kan vi även använda din information för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller normal post. Vi kan använda informationen för att anpassa webbsidan i enlighet med dina intressen.

2) Säkerhet

Vi strävar efter att säkerställa att din information är skyddad. För att förhindra obehörig åtkomst eller vidarebefordrande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsrelaterade procedurer för att skydda och säkra informationen vi samlar in online.

3) Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd för att få placeras på din dators hårddisk. När du har gett ditt tillstånd, läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller uppmärksammar när du besöker en särskild sida. Cookies gör det möjligt för webbapplikationer att svara dig som en individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sina åtgärder efter dina behov, vad du gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder trafikloggningscookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om trafik till webbsidan och förbättra vår webbsida för att anpassa den efter kundernas behov. Vi använder endast denna information i statistiskt analyssyfte. Därefter avlägsnas informationen från systemet.

Cookies hjälper oss att tillhandahålla en bättre webbsida genom att ge oss möjlighet att övervaka vilka sidor du finner användbara och vilka du inte är intresserad av. En cookie ger oss inte åtkomst till din dator eller någon information om dig på något vis, förutom den information som du väljer att dela med oss.

Du kan välja att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan i regel ändra dina webbläsarinställningar till att inte tillåta cookies, om du föredrar detta. Detta kan förhindra att du kan utnyttja webbsidan maximalt.

4) Länkar till andra webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor av intresse. Så snart som du har använt dessa länkar för att lämna vår sida, bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över de andra webbsidorna. Därför kan inte vi ansvara för säkerhet och skydd av personlig information som du tillhandahåller när du besöker sådana sidor och sådana sidor regleras inte av denna säkerhetsinformation. Du bör iaktta försiktighet och läsa gällande säkerhetsinformation för webbsidan i fråga.

Kontroll av din personliga information:

Du kan välja att begränsa insamling eller användning av din personliga information på följande sätt:

 1. När du uppmanas att fylla i ett formulär på webbsidan, leta efter rutan som du kan kryssa i för att ange att du inte vill att informationen ska användas av någon i direkt marknadsföringssyfte.
 2. Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information i direkt marknadsföringssyfte, kan du ändra dig när du vill genom att skriva till oss eller skicka ett e-postmeddelande till verkauf@roeder-hts.de.
 3. Vi kommer inte att sälja, vidarebefordra eller leasa ut din personliga information till en tredje part, såvida vi inte har ditt tillstånd eller är skyldiga att göra detta av juridiska skäl. Vi kan använda din personliga information för att skicka marknadsföringsrelaterad information om en tredje part som vi tror att du kan finna intressant om du meddelar oss att du vill detta.

Om du tror att någon information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig, var vänlig skriv till oss eller skicka ett e-postmeddelande så snart som möjligt till ovanstående adress. Vi kommer att korrigera felaktig information så snabbt som möjligt.

5) Villkor för användning av webbsidan

Välkommen till vår webbsida. Om du fortsätter att navigera och använda denna webbsida samtycker du till att uppfylla och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår säkerhetspolicy reglerar RÖDER HTS HÖCKER GmbH:s relation med dig i anslutning till denna webbsida.

Termen RÖDER HTS HÖCKER GmbH eller ‘oss’ eller ‘vi’ syftar på webbsidans ägare, vars registrerade kontorsadress är Hinter der Schlagmühle 1, Kefenrod, Tyskland, D-63699. Termen ’du’ syftar på personen som använder vår webbsida.

Användning av denna webbsida regleras av följande villkor:

1.1 Innehållet på webbplatsens sidor tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte. Innehållet kan ändras utan föregående varning. Varken vi eller någon tredje part tillhandahåller några garantier angående riktigheten, aktualiteten, prestandan, fullständigheten eller lämpligheten för informationen och materialet som återfinns eller erbjuds på denna webbsida i något syfte. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter och vi avsäger oss uttryckligen ansvaret för sådana fel eller brister, i den utsträckning som tillåts juridiskt.

1.2 Din användning av någon information eller något material på denna webbsida sker helt på din egen risk och vi bär inget ansvar. Det åligger ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbsida uppfyller dina specifika krav.

1.3 Denna webbsida innehåller material som ägs av, eller är licensierat till oss. Detta material inkluderar, men begränsas inte till, designen, layouten, utseendet och grafiken. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med de copyrightvillkor som utgör del av dessa villkor.

1.4 Alla varumärken som reproduceras på denna hemsida, som inte tillhör eller är licensierade till ägaren, är godkända för hemsidan

1.5 Icke auktoriserat användande av denna hemsida kan ge upphov till skadeståndskrav och/eller vara straffbart.

1.6 Denna hemsida kan ibland även innehålla länkar till andra hemsidor. Dessa länkar finns till för din bekvämlighet och för att erbjuda vidare information. De innebär inte att vi samtycker till innehållet på dessa hemsidor. Vi tar inget ansvar för innehållet på de länkade hemsidorna.

1.7 Du får inte lov att skapa en länk till denna hemsida från en annan hemsida eller ett annat dokument utan att RÖDER HTS HÖCKER GmbH i förväg givit skriftlig tillåtelse till detta.

1.8 Ditt användande av denna hemsida och eventuell dispyt som uppstår ur användandet av denna hemsida faller under tysk lagstiftning.

6) Ansvarsfriskrivning för webbsidan

Informationen som ingår på denna webbsida är endast avsedd i allmänt informationssyfte. Informationen tillhandahålls av RÖDER HTS HÖCKER GmbH och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, gör vi inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, angående fullständigheten, korrektheten, pålitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten vad gäller webbsidan eller informationen, produkterna, tjänsterna eller tillhörande grafik som ingår på webbsidan i något syfte. Du litar därför på sådan information på egen risk.

Under inga omständigheter är vi ansvariga för förluster eller skador, inklusive, utan begränsning, indirekt eller efterföljande förlust eller skador, eller någon förlust eller skada överhuvudtaget som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som görs från, eller i anslutning till, användning av denna webbsida.

Via denna webbsida har du möjlighet att länka till andra webbsidor som inte befinner sig under RÖDER HTS HÖCKER GmbH:s kontroll. Vi har ingen kontroll över naturen, innehållet och tillgängligheten för sådana webbsidor. Inkluderandet av eventuella länkar antyder inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett godkännande av åsikterna som förmedlas av sådana sidor.

Vi gör allt som står i vår makt för att hålla webbsidan online och att den ska fungera friktionsfritt. Dock tar RÖDER HTS HÖCKER GmbH inget ansvar för och kommer inte att vara ersättningsskyldiga om webbsidan blir tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.